ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Çanakkale Savaşları Ve Önem

Azmi Süslü

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 303-307
0 1318

Türk Kurtuluş Savaşı: Kapsamı Ve Yöntemi Sorunu

Vehbi Tanfer

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 323-330
0 628

Mütareke Kabineleri

Feridun Ergin

Sayı: Temmuz 1991, Cilt VII - Sayı 21 Sayfalar: 391-405 DOI: 10.33419/aamd.701604
0 550

Millî Mücadele’ De İdareciler, Günümüzün Ve Geleceğin İdareciliği

Durmuş Yalçın

Sayı: Temmuz 1991, Cilt VII - Sayı 21 Sayfalar: 407-477 DOI: 10.33419/aamd.701657
0 598

Çanakkale Muharebeleri Sırasında MütteFiklerin Propagandası Ve Karşı Propaganda

Hamit Pehlivanlı

Sayı: Temmuz 1991, Cilt VII - Sayı 21 Sayfalar: 535-552 DOI: 10.33419/aamd.702988
0 568

Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları Ve Milli Mücadele'ye Etkileri

Cemal Avcı

Sayı: Kasım 1994, Cilt X - Sayı 30 Sayfalar: 717-719
0 3047

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Millî Mücadele’ye Karşı Girişimleri Ve Son Olarak Kuvay-ı Seferiye Adıyla Yeni Bir Askerî Birlik Oluşturma Çabası

Adnan Sofuoğlu

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 37-87
0 1466

İttihat Ve Terakki’nin Kurucularından İbrahim Temo’nun Atatürk Ve İnkılâplar Hakkındaki Düşünceleri

Selma Yel

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 89-105
0 611

Türkiye’de Demokrasinin Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış

Hüseyin Tosun

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 187-234
0 1424

OSMANLI MAARİFİNDE MEKTEP BAKKALLARI (1891-1922)

SADIK ÇETİN

Sayı: Mayıs 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 105 Sayfalar: 1-32 DOI: 10.33419/aamd.1114084
4457 1669

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA HAYIRSEVERLİK VE SEFERBERLİK: OSMANLI HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN 1917 MEKTEB-İ SULTÂNÎ SERGİSİ

MURAT YOLUN

Sayı: Mayıs 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 105 Sayfalar: 33-54 DOI: 10.33419/aamd.1114092
3361 1656

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’DE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (1939-1945)

NADİR YURTOĞLU

Sayı: Mayıs 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 105 Sayfalar: 179-224 DOI: 10.33419/aamd.1114152
2852 809

Tarih-i Osmânî/Türk Tarih Encümeni Mecmuası’nda Osmanlı ve Avrupa Tarihlerine Yöneltilen Eleştiriler

SELAMİ KURT

Sayı: Kasım 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 106 Sayfalar: 311-348 DOI: 10.33419/aamd.1195587
2182 1193

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Viyana Hanımlar Merkezi ve Faaliyetleri

MUTTALİP ŞİMŞEK

Sayı: Kasım 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 106 Sayfalar: 391-430 DOI: 10.33419/aamd.1195620
1711 510

TÜRK JANDARMA TEŞKİLATI’NDA HUKUK EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU, EBRU DEMİRCİOĞLU, ONUR GÜVEN, KAAN ÖZGÜR KAYICI

Sayı: Mayıs 2023, Cilt XXXIX - Sayı 107 Sayfalar: 1-37 DOI: 10.33419/aamd.1301721
1643 779

HİLAL-İ AHMER VİYANA MURAHHASLIĞI

MUTTALİP ŞİMŞEK

Sayı: Kasım 2023, Cilt XXXIX - Sayı 108 Sayfalar: 295-328 DOI: 10.33419/aamd.1381141
1260 375

SAMSUN’DAN İZMİR’E MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN MİLLÎ MÜCADELE GÜNCESİ (1919-1922)

GÜZİN ÇAYKIRAN

Sayı: Kasım 2023, Cilt XXXIX - Sayı 108 Sayfalar: 329-362 DOI: 10.33419/aamd.1381161
3292 674

İNÖNÜ DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE MADENCİLİĞİ (1939-1950)

MUSTAFA HAYDAR TERZİ

Sayı: Kasım 2023, Cilt XXXIX - Sayı 108 Sayfalar: 389-438 DOI: 10.33419/aamd.1381191
10696 493

Bir Asker Ve Diplomat Olarak İsmail Hakkı

Ümit Özkan

Sayı: Mayıs 2024, Cilt XL - Sayı 109 Sayfalar: 69-112 DOI: 10.33419/aamd.1480097
497 157

Birinci Dünya Savaşı’nda 19’uncu Piyade Tümeni Kumandanı Mustafa Kemal (Atatürk) Ve Tekirdağ’da Yarçeşme Barakaları

Murat Karataş

Sayı: Mayıs 2024, Cilt XL - Sayı 109 Sayfalar: 1-33 DOI: 10.33419/aamd.1480035
567 184