ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Sahibi

Atatürk Araştırma Merkezi Adına

Doç. Dr. Yüksel Özgen

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE yozgen@ayk.gov.tr

Gamze BERKTİN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE gberktin@ayk.gov.tr

Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Çankırı/TÜRKİYE ahmetozcan@karatekin.edu.tr

Prof. Dr. Arshi KHAN

Aligarh Müslim Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü-Aligarh/HİNDİSTAN arshikhan.ps@amu.ac.in

Prof. Dr. Ewa Elżbieta SIEMIENIEC-GOŁAŚ

Jagiellonian Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü-Kraków/POLONYA ewa.siemieniec-golas@uj.edu.pl

Prof. Dr. Halil BAL

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE balhalil@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Kerim ŞÜKÜROV

Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü-Bakü/AZERBAYCAN shukurovkk@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet TEMEL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü- Muğla/TÜRKİYE mtemel@mu.edu.tr

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü-Ankara/TÜRKİYE ozdennese53@gmail.com

Prof. Dr. Selma YEL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü-Ankara/TÜRKİYE selmayel@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Stefano TRINCHESE

Chieti-Pescara “G. D'Annunzio” Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Piane, Ortaçağ ve Modern Araştırmalar Bölümü-Chieti/İTALYA stefano.trinchese@unich.it

Prof. Dr. Zehra ASLAN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Rize/TÜRKİYE zehra.arslan@erdogan.edu.tr

Prof. Dr. Yasemin DOĞANER

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-Ankara/TÜRKİYE ydoganer@hacettepe.edu.tr

106. Sayının Hakemleri

Prof. Dr. Abdurrahman BOZKURT, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüİstanbul/TÜRKİYE, abozkurttt@hotmail.com

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüİstanbul/TÜRKİYE, aozcan@fsm.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE, ahmetsimsek@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Ali SATAN, Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE, ali.satan@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Bülent BAKAR, Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE, bakar441@gmail.com

Prof. Dr. Cevdet KIRPIK, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü-Kayseri/TÜRKİYE, cevdettk@gmail.com

Prof. Dr. Davut HUT, Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE, davuthut@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Fahri SAKAL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü-Samsun/TÜRKİYE, fahris56@hotmail.com

Prof. Dr. Hakan UZUN, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü-Ankara/TÜRKİYE, hakanuzun@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Haluk SELVİ, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü-Sakarya/TÜRKİYE, hselvi@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü-Kastamonu/TÜRKİYE, serhat42@gmail.com

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü-Konya/TÜRKİYE, nkostuklu@erbakan.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü-Elazığ/TÜRKİYE, oumar@firat.edu.tr

Prof. Dr. Zafer GÖLEN, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Burdur/TÜRKİYE, zgolen@gmail.com

Doç. Dr. Arda BAŞ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Bolu/TÜRKİYE, arda_bas@yahoo.com

Doç. Dr. Bengül BOLAT, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Kırşehir/TÜRKİYE, bengu4@gmail.com

Doç. Dr. Cemal SEZER, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Bolu/TÜRKİYE, sezer_c@ibu.edu.tr

Doç. Dr. Efdal AS, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü-Ankara/TÜRKİYE, eas@kho.msu.edu.tr

Doç. Dr. Eyüp KUL, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Rize/TÜRKİYE, eyupkul@gmail.com

Doç. Dr. Hikmet Zeki KAPCI, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Kayseri/TÜRKİYE, hzeki@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Orhan AVCI, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Kırıkkale/TÜRKİYE, avciorhan@gmail.com

Doç. Dr. Ümmügülsüm POLAT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Ankara/TÜRKİYE, gulsumpolat26@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Volkan AKSOY, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü-Trabzon/TÜRKİYE, v_aksoy@ktu.edu.tr

Dr. Betül KARCI, Çankırı/TÜRKİYE, b.d.karci@gmail.com

Yazı İşleri Müdürü

Merve UĞUR

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE m.ugur@atam.gov.tr

Editör

Orhan İSTANBUL

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE oistanbul@atam.gov.tr

Editör Yardımcıları

Aynur YAVUZ AKENGİN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE ayavuz@atam.gov.tr

Halit Aytuğ TOKUR

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE h.tokur@atam.gov.tr

İngilizce Dil Editörü

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü-Ankara/TÜRKİYE ozdennese53@gmail.com

İngilizce Dil Editör Yrd.

Murat SAYGIN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE m.saygin@atam.gov.tr