Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, TrDizin, SOBİAD ve EBSCO Historical Abstracts tarafından dizinlenmektedir.

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetine ilişkin bilgi ve belgelerle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşan, özellikle Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetinin içinde doğduğu siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel ortam ile Türkiye Cumhuriyetinin gelişim sürecini bütün yönleriyle inceleyen, özgün bilimsel makalelere yer veren akademik bir dergidir.

Detaylı arama için tıklayınız.


Son Sayı: Mayıs 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 105