ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin bilgi ve belgelerle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşmayı amaç edinmektedir.

Sosyal ve beşerî bilimler alanında yayın yapan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi; 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler ile Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin konulara ağırlık veren yakın dönem tarih dergisidir. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ele aldığı konulara dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir.

Detaylı arama için tıklayınız