ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Hakem Süreci

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı bütün yayın süreçlerinde olduğu gibi hakemlik sürecinde de Yayın Takip Sistemi'ni (YAY-SİS) kullanır. Kitap ve makale süreçlerinde hakem/inceleyici olmak isteyen sosyal bilimler alanlarında uzman bilim insanları https://giris.ayk.gov.tr/signup bağlantısını kullanarak sisteme üye olabilirler. Sisteme üyeliği bulunanlar, uzmanlık alanlarına göre hakem olarak görevlendirilebilirler.

Yayımlanacak makalelerin inceleme görevini üstlenen hakemlerin isimleri, makalenin yayımlandığı sayıda yer alır. Ayrıca dileyen hakemler YAY-SİS üzerinden hakemlik belgesi edinebilirler.

Yayımlanmamasına karar verilen makaleler için ise YAY-SİS üzerinden hakemlik belgesi edinilebileceği gibi hakemlik yapıldığına ilişkin bir yazı kurumdan dilekçe ile talep edilebilir.

Hakemlik Süreci

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi “Kör Hakemlik Sistemi”ni kullanır. Yazar ve hakemler, birbiri hakkında bilgi sahibi olamazlar.

Hakemler, ilgili makale için bir ay içerisinde “onay”, “ret” veya “düzeltme” kararı vermelidirler. Yazarlar sistem üzerinden kendilerine iletilen “düzeltme” raporlarının gereğini 1 ay içinde tamamlar ve makalenin düzeltilmiş hâlini sisteme yükler.

Yazarlar tarafından düzeltilen makaleler ilgili inceleyiciye tekrar gönderilir ve inceleme için 15 güne kadar süre tanınır.

Makalenin yayımlanabilmesi için 2 hakem “onay”ı alması gerekmektedir. İnceleyici raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması hâlinde makale üçüncü hakeme gönderilir. Bir makalenin hakem raporları doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin karar Dergi Yayın Kurulu tarafından verilir. Dergi Yayın Kurulunca yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilen makaleler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulur, Yönetim Kurulunca yayımlanması onaylanan makaleler başvuru tarihleri de dikkate alınarak uygun sayıda yayımlanır. Reddedilen makaleler ise gerekçesi ile yazarına iade edilir.

Telif Ödemesi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine göre telif ödemesi yapar.