Hakem Süreci

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları (AKMB, ATAM, TDK, TTK) bütün yayın süreçlerinde olduğu gibi hakemlik için de YAY-SİS’i kullanmaktadır. Kitap ve makale süreçlerinde hakem/inceleyici olmak isteyen sosyal bilimler alanlarında uzman olan bilim insanları https://giris.ayk.gov.tr/signup bağlantısını kullanarak sisteme üye olabilirler. Üyelikleri Kurum yönetimlerince onaylananlar, uzmanlık alanlarına göre hakem/inceleyici olarak görevlendirilebilirler.

Yayımlanan makaleler için inceleme görevini tamamlayan hakemlerin isimleri, makalenin yayımlandığı sayıda yer alır. Ayrıca dileyen hakemler/inceleyiciler YAY-SİS üzerinden hakemlik/ inceleyicilik belgesi edinebilirler.

Yayımlanmamasına karar verilen makaleler için ise YAY-SİS üzerinden hakemlik/inceleyicilik belgesi edinilebileceği gibi hakemlik/inceleyicilik yapıldığına ilişkin bir yazı da kurumdan talep edilebilir.

Hakemlik Süreci

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi “Kör Hakemlik Sistemi”ni kullanır. Yazar ve hakemler, birbiri hakkında bilgi sahibi olamazlar.

Hakemler, ilgili makale için bir ay içerisinde “onay”, “ret” veya “düzeltme” kararı vermelidirler. Yazarlar sistem üzerinden kendilerine iletilen “düzeltme” raporlarının gereğini 1 ay içinde tamamlar ve makalenin düzeltilmiş hâlini sisteme yükler.

Yazarlarca düzeltilen makaleler ilgili inceleyiciye tekrar gönderilir ve inceleme için 15 güne kadar süre tanınır.

Makalenin 2 “onay” alması gözetilir. İnceleyici raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması hâlinde makale yedek inceleyicilerden birine gönderilebilir veya Dergi Yayın Kurulu mevcut raporları dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verebilir. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulunca yayımlanmasına karar verilen makaleler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulur, yönetim kurulunca onaylanan makaleler başvuru tarihleri de dikkate alınarak uygun sayıda yayımlanır.

Makale, 2 “ret” aldığı takdirde basılmaz ve hakem süreci sonlandırılır.

Telif Ödemesi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine göre telif ödemesi yapar.