-Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, hakemli bir dergidir.

-Dergide akademik nitelikte, bilimsel çalışmalara yer verilir.

-Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak dergi editörlüğünce ön değerlendirmeye tabi tutulur.

-Bir makalenin hakeme gönderilip gönderilmeyeceği, gönderilmesine karar verildiği takdirde hangi hakeme gönderileceği Yayın Kurulunca belirlenir. 

-Makale değerlendirme sürecinde dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılır.

-Dergi, Açık Erişim* (Open Access) politikasını takip eder; Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerinde (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) açıklanan yönergelere uyar.

-Dergideki makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanır.

-Dergiye gönderilen makaleler intihal programından (https://intihal.net/) geçirilerek benzerlik oranı tespit edilir. Benzerlik oranı yüksek çıkan makaleler ön değerlendirmeye alınmayabilir, Yayın Kurulu kararı ile hakem incelemesine gönderilmeden reddedilebilir veya hakem incelemesi sonucunda onay almış olsalar dahi Yayın Kurulu kararı ile yayımlanmayabilir.

-Bir sayıda aynı yazarın birden fazla makalesi yer almayacağı gibi aynı yazarın iki sayı üst üste makalesi (dizi makale değilse) yer almaz.

-Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) (Yayın Etiği Komitesi) tarafından açık erişimde yayımladığı kılavuzlar ve politikalar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurulları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi doğrultusunda yayın yapar.

-Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, uluslararası dizinlerde yer almak için politikalar geliştirir.

 

*Derginin tüm sayıları 2016 yılından beri açık erişimdedir.