1. Makale Gönderme

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ne makale gönderimi ve sonrasındaki bütün süreçlerin takip ve ilerlemesi https://giris.ayk.gov.tr/yaysis adresi üzerinden yapılır.

Sisteme üye olmayan yazar ve hakemlerin https://giris.ayk.gov.tr/signup adresinden üyelik işlemlerini tamamlaması gereklidir.

Üyelik işlemini tamamlayan yazarlar, sistem üzerinden Kurum olarak Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığını, dergi olarak da Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ni tercih eder. Sisteme makale ve yazar ile ilgili istenen bilgiler doğru bir şekilde girilir, makalenin pdf, word hâlleri ile kaynakçasının excel hâli de yüklenmelidir.

2. Makale Ön İncelemesi

YAY-SİS üzerinden gönderilen makaleler sırayla şu aşamalardan geçer:

2.1. Dergi editörleri/editör yardımcıları/yayın takip görevlileri, makalenin Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın İlkeleri’ne, Kurumun görev alanına ve derginin konu alanına göre uygunluğunu kontrol eder. Derginin konu alanına ve yayın ilkelerine uymayan makaleler editör/editör yardımcısı/yayın takip görevlisi tarafından iade edilme talebiyle Yayın Kuruluna gönderilir. Derginin konusuna ve çalışma alanına girmekle birlikte yazım kurallarına ve dergi yayın ilkelerinde belirtilen atıf ve kaynakça gösterme biçimine uymayan makaleler ise düzeltme talebiyle editör/editör yardımcısı/yayın takip görevlisi tarafından doğrudan yazarına iade edilebilir. Bu aşama 7-15 gün arasında tamamlanır.

2.2. Editörler/editör yardımcıları/yayın takip görevlileri makaleyle ilgili ön görüşlerini ve konu alanına uygun olarak tespit ettikleri hakem önerilerini (2 asil, 2 yedek hakem ismi) YAY-SİS üzerinden ön değerlendirme alanında belirterek Yayın Kurulu gündemine eklenmek üzere yayın koordinatörüne gönderirler. Yayın koordinatörü toplantı gündemini oluşturur.

3. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulu İncelemesi

3.1. Dergi gündeminin yoğunluğuna göre toplanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulu, ilgili makaleyi editör/editör yardımcısı/yayın takip görevlisi tarafından hazırlanan “Makale Ön Değerlendirmesi”ni de dikkate alarak hakeme göndermeye değer olup olmadığı yönünde bilimsel açıdan değerlendirir.

3.2. Yayın Kurulu, incelemesinin ardından makale hakkında “Hakeme Gönderme” veya “Ret” kararı verebilir.

3.3. Hakem değerlendirmesine gönderilen makalelerin en az iki inceleyiciden ONAY alması gözetilir. İnceleyici raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olması hâlinde eser yedek inceleyicilerden birine gönderilebilir veya Yayın Komisyonu, mevcut raporları dikkate alarak karar verir.

3.4. Dergiye gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.

3.5. Dergiye makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

4. Makalenin Yayımlanması

4.1. Hakemlerden 2 “onay” alan makale, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın Kurulunca değerlendirilir ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Yine aynı şekilde İnceleyici raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması hâlinde makale yedek inceleyicilerden birine gönderilebilir veya Dergi Yayın Kurulu, mevcut raporları dikkate alarak ilgili makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilebilir. Yayımlanmasına karar verilen makaleler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulur, yönetim kurulunca onaylanan makaleler başvuru tarihleri de dikkate alınarak uygun sayıda yayımlanır.

4.2. Bir sayıda aynı yazarın birden fazla makalesi yer almayacağı gibi aynı yazarın iki sayı üst üste makalesi (dizi makale değilse) yer almaz.

5. Telif Ödemesi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine göre telif ödemesi yapar.

6. İnceleyici Ücreti

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nde inceleme görevinde bulunan hakemlere inceleme ücreti ödendiğinden hakem sürecine giren makalelerde hakemlerin istediği düzeltmelerin yazar tarafından süresinde ve/veya hiç yapılmaması ya da makalenin yazar tarafından inceleme sonrası çekilmesi durumlarında hakemlere ödenecek inceleme ücreti yazardan talep edilir.