Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Atatürk Araştırma Merkezi Editörlüğü
Ziyabey Caddesi No: 19 Balgat
06520 Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 285 65 11 / 1450
E-Posta: dergi@atam.gov.tr
Web: www.atam.gov.tr