Hamit Pehlivanlı

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Müttefik, Propaganda, Çanakkale Muharebeleri, Allied

Özet

Çanakkle savaşı sırasında müttefiklerin ve karşı grupların propagandası hakkında bilgi verilmiştir.