ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Atatürk’ün Hukuk İnkılâbının 21. Yüzyılda Türkiye’de Yönetim ve Toplum Yaşamındaki Etkileri

Zehra Odyakmaz

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 609-666
0 750

Birinci TBMM’de Hilâfet ve Saltanat Meselesi Üzerine Bazı Notlar

Mustafa Oral

Sayı: Kasım 2003, Cilt XIX - Sayı 57 Sayfalar: 1172-1190
0 358

Atatürk'ün Vefatı ve Macaristan'daki Yankıları

Melek Çolak

Sayı: Kasım 2003, Cilt XIX - Sayı 57 Sayfalar: 1009-1016
0 424

Kıbrıs’ta Bir 150’lik: Sait Molla (1925-1930)

Mehmet Demiryürek

Sayı: Kasım 2003, Cilt XIX - Sayı 57 Sayfalar: 1211-1238
0 766

Ankara’nın Başkent Oluşu

Bilal Şimşir

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 189-222
0 944

Halkın İçinden Halkçı Bir Önder

Sedat Çereci

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 279-288
0 274

Türkiye’de Demokrasinin Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış

Hüseyin Tosun

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 187-234
0 1066

1923-1952 Arası Türk-Bulgar İlişkileri Ve 1950-1951 Yıllarında Muğla Vilâyetine İskân Edilen Bulgaristan Muhacirleri

Bayram Akça

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 249-263
0 781

Musul Meselesine Dair Avusturyalı Diplomatların Görüşleri (1923-1926)

SEZEN KILIÇ

Sayı: Kasım 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 106 Sayfalar: 507-544 DOI: 10.33419/aamd.1195880
1757 528

Süreyya Hüsnü Anderiman’ın Mesleki Kariyerine Bir Bakış

YÜKSEL ÖZGEN, MEHMET ŞAH ÖZCAN

Sayı: Kasım 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 106 Sayfalar: 619-650 DOI: 10.33419/aamd.1195909
1630 499

1947 Türkiye-Ürdün Dostluk Antlaşması ve Türkiye-Suriye İlişkilerine Etkileri

PAKİZE ÇOBAN KARABULUT

Sayı: Kasım 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 106 Sayfalar: 699-730 DOI: 10.33419/aamd.1195924
1959 438

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SEYHAN’A GÖÇÜ (1950-1951)

HATİCE BOZKURT ÇANAK

Sayı: Kasım 2023, Cilt XXXIX - Sayı 108 Sayfalar: 439-480 DOI: 10.33419/aamd.1381258
2703 336