Ankara İtilafnamesi Sürecinde Suriye Sınırı Üzerindeki Tartışmalar

Mustafa Budak

Sayı: Temmuz 1997, Cilt XIII - Sayı 38 Sayfalar: 397-425
0 32

Mudanya Mütarekesi (3-11 Ekim 1922)

Orhan Hülagü

Sayı: Kasım 1997, Cilt XIII - Sayı 39 Sayfalar: 759-785
0 84

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Döneminde Görev Yapan Sağlık Mensupları

Ayşe Aydın

Sayı: Mayıs 1998, Cilt XIV - Sayı 42 Sayfalar: 908-922
0 44

Türki̇ye Büyük Mi̇llet Mecli̇si̇ Bi̇ri̇nci̇ Dönemi̇nde Maari̇fçi̇ler

Yaşar Özüçetin

Sayı: Mayıs 1998, Cilt XIV - Sayı 42 Sayfalar: 871-887
0 56

II. İnönü Savaşı Sonrasında İç Siyasi Durum Ve Ankara’da Hükümet Değişikliği

İzzet Öztoprak

Sayı: Mayıs 1998, Cilt XIV - Sayı 42 Sayfalar: 1082-1097
0 25

Cafer Tayyar Paşa

Zülal Keleş

Sayı: Temmuz 1999, Cilt XV - Sayı 44 Sayfalar: 529-545
0 189

İstanbul Basınında Cumhuriyetin İlanına Tepkiler Ve Yorumlar

Tülay Alim

Sayı: Temmuz 1999, Cilt XV - Sayı 44 Sayfalar: 627-643
0 50

İstanbul Hükûmeti’nin Kuvâyı Millîye Hareketini Bölme Teşebbüsü: Jandarma Umum Kumandanı Kemal Paşa’nın Batı Anadolu Gezisi Ve Sonuçları

Haluk Selvi

Sayı: Temmuz 1999, Cilt XV - Sayı 44 Sayfalar: 547-566
0 33

İstanbul Hükümeti̇ni̇n Propaganda Faali̇yetleri̇ Ve Yeni̇ Gazete

Abdullah İlgazi

Sayı: Temmuz 2002, Cilt XVIII - Sayı 53 Sayfalar: 471-490
0 50

İstanbul’un İşgali̇ Ve İşgal Dönemi̇ndeki̇ Uygulamalar (13 Kasim 1918-16 Mart 1920)

Zekeriya Türkmen

Sayı: Temmuz 2002, Cilt XVIII - Sayı 53 Sayfalar: 319-372
0 49

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Ermeni Komiteleri Tarafından Şehit Edilenlerin Ailelerine Yaptığı Yardımlar

Erdal Açıkses

Sayı: Mart 2003, Cilt XIX - Sayı 55 Sayfalar: 209-223
0 81

İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri, Osmanlı Hükûmetleri Üzerindeki Baskıları ve Hükûmetlerin Tutumu

Mehmet Okur

Sayı: Kasım 2003, Cilt XIX - Sayı 57 Sayfalar: 1133-1156
0 78

Kıbrıs’ta Bir 150’lik: Sait Molla (1925-1930)

Mehmet Demiryürek

Sayı: Kasım 2003, Cilt XIX - Sayı 57 Sayfalar: 1211-1238
0 24