ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ayşe Aydın

Anahtar Kelimeler: TBMM, Meclis, Sağlıkçılar, Milli Mücadele

Özet

Millî Mücadele dönemimizde; Kurtuluşun ve Cumhuriyet'in manevî mimarları olarak kabul ettiğimiz, Cumhuriyet'in kuruluşunda gösterdikleri olağanüstü başarıları ile temayüz etmiş büyük şahsiyetler mevcuttur. Bu şahsiyetler, siyasi faaliyetleri, fikirleri ve eserleri ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'nde önemli bir yer tutmaktadır.