ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Kâzım Özalp (1882-1968)

Vehbi Tanfer

Sayı: Mart 1995, Cilt XI - Sayı 31 Sayfalar: 163-176
0 813

18 Mart Zaferi

Fahri Çeliker

Sayı: Mart 1988, Cilt IV - Sayı 11 Sayfalar: 437-448
0 309

Sesli Belgelerden K. Atatürk

İsmet Görgülü

Sayı: Mart 1988, Cilt IV - Sayı 11 Sayfalar: 459-470
0 487

Mustafa Kemal’in Maraş’ın Kurtuluşu İçin Faaliyetleri

Hale Şıvgın

Sayı: Mart 1988, Cilt IV - Sayı 11 Sayfalar: 481-494
0 577

Atatürk’ün Yaşamından; Falkenhayn - Mustafa Kemal Anlaşmazlığı

Fahri Çeliker

Sayı: Kasım 1988, Cilt V - Sayı 13 Sayfalar: 167-182
0 1143

Mustafa Kemal (Atatürk)'İn Yemen'e Tayini ve Bununla İlgili Belgeler

Zekeriya Türkmen

Sayı: Temmuz 1995, Cilt XI - Sayı 32 Sayfalar: 501-524
0 333

Elhac Hurşit Efendi

Süreyya Hami Şehidoğlu

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 55-62
0 650

Çanakkale Zaferi Üzerine Alman İddiaları

İsmet Görgülü

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 105-136
0 727

Kadı Hasbi Efendi

Süreyya Hami Şehidoğlu

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 209-210
0 317

Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine Tayininde Osmanlı Genel Kurmayının Rolü

Salim Koca, E. Semih Yalçın

Sayı: Temmuz 1994, Cilt X - Sayı 29 Sayfalar: 401-416
0 1378

Majestelerinin Sadık Askerleri: Çanakkale Cephesi’nde Büyük Britanya’ya Bağlı Birlikler

Resul Babaoğlu

Sayı: Kasım 2020, Cilt XXXVI - Sayı 102 Sayfalar: 77-106 DOI: 10.33419/aamd.815784
1541 416

Birinci Dünya Savaşı Esnasında Erzincan, Bağdat Ve İstanbul’da Açılan Alman Kızılhaç Askerî Hastaneleri

Muttalip Şi̇mşek

Sayı: Kasım 2020, Cilt XXXVI - Sayı 102 Sayfalar: 37-76 DOI: 10.33419/aamd.815257
1119 748

İSPANYOL GAZETELERİNDE TÜRK MİLLÎ MÜCADELESİ VE BU DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER

MEHMET GÜNDÜZ

Sayı: Mayıs 2021, Cilt XXXVII - Sayı 103 Sayfalar: 35-76 DOI: 10.33419/aamd.926430
968 887

"Çanakkale Muharebelerinin Türk Şiirindeki Yeri ve Önemi" Üzerine Bir Tasnif Denemesi

Ömer Çakır

Sayı: Mart 1996, Cilt XII - Sayı 34 Sayfalar: 331-338
0 302

Türk ve Dünya Basınında Çanakkale Savaşları

Yücel Özkaya

Sayı: Mart 1996, Cilt XII - Sayı 34 Sayfalar: 295-313
0 1472

Çanakkale'deki Komutan ile Modern Türkiye Cumhuriyeti'ne

Hüsamettin Öztürk

Sayı: Mart 1996, Cilt XII - Sayı 34 Sayfalar: 315-320
0 284

Türk Savaş Motivasyonu ve Çanakkale

Refik Turan

Sayı: Mart 1996, Cilt XII - Sayı 34 Sayfalar: 289-293
0 798

Eine Humanitâre Geste Der Kemalistischen Regıerung Gegenüber Der Christlichen Bevölkerung Wâhrend Des Türkischen Befreiungskriegsın Anatolien

M. Hatipoğlu

Sayı: Kasım 1996, Cilt XII - Sayı 36 Sayfalar: 733-738
0 245

Bir Fotoğraf ve Anılar

Fuat Avcı

Sayı: Mart 1997, Cilt XIII - Sayı 37 Sayfalar: 137-139
0 248

Atatürk Biyografisine Katkı

Mustafa Balcıoğlu

Sayı: Temmuz 1997, Cilt XIII - Sayı 38 Sayfalar: 539-541
0 310