ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Fahri Çeliker

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Mustafa Kemal, Falkenhayn

Özet

Türk Başkomutanlığı, Nisan ayı başlarında Bağdat'ı geri almak için bir taarruz plânı hazırlamaya başladı ve Alman Başkomutanlığından yardım rica etti. Mezapotamya'daki ekonomik çıkarlarına çok önem veren Alman Başkomutanlığı bu taarruz girişimiyle ilgilendi ve yardım isteğini kabul etti.