ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Atatürk the Great Liberator and Founder of the Modern Turkish Republic

Necip Torumtay

Sayı: Mart 1988, Cilt IV - Sayı 11 Sayfalar: 233-258
0 752

Atatürkçü İdeoloji ve Çağdaş İdeolojiler

Vural Savaş

Sayı: Mart 1988, Cilt IV - Sayı 11 Sayfalar: 311-344
0 774

İnkılâpların En Zoru

Sadi Irmak

Sayı: Mart 1988, Cilt IV - Sayı 11 Sayfalar: 285-288
0 298

Harf İnkılâbı ve Atatürk

İsmet Giritli

Sayı: Kasım 1988, Cilt V - Sayı 13 Sayfalar: 31-36
0 643

Atatürk ve Kadın

Emel Doğramacı

Sayı: Kasım 1988, Cilt V - Sayı 13 Sayfalar: 91-106
0 974

Atatürk ve Kadın Eğitimi

Aynur Gedil

Sayı: Kasım 1988, Cilt V - Sayı 13 Sayfalar: 259-265
0 407

Nutuk Nasıl İncelenmeli-Nasıl Tanıtılmalı ve Öğretilmelidir?

Cihat Akçakayalıoğlu

Sayı: Kasım 1988, Cilt V - Sayı 13 Sayfalar: 245-258
0 1916

Atatürk’ün Yaşamından; Falkenhayn - Mustafa Kemal Anlaşmazlığı

Fahri Çeliker

Sayı: Kasım 1988, Cilt V - Sayı 13 Sayfalar: 167-182
0 1501

Atatürk’le Okyar’ın Çıkardıkları Gazete: Minber

Fethi Tevetoğlu

Sayı: Kasım 1988, Cilt V - Sayı 13 Sayfalar: 183-194
0 7266

Atatürk'ün İnkılapları ve Modernizasyonu

Utkan Kocatürk

Sayı: Kasım 1988, Cilt V - Sayı 13 Sayfalar: 107-126
0 870

Atatürk'ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin Temel Nitelikleri

Sıtkı Aydınel

Sayı: Kasım 1993, Cilt IX - Sayı 27 Sayfalar: 523-548
0 643

Gerçekçi Atatürk

Cemal Enginsoy

Sayı: Kasım 1993, Cilt IX - Sayı 27 Sayfalar: 513-522
0 554

Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu Sonuç Bildirisi

Reşat Genç

Sayı: Temmuz 1995, Cilt XI - Sayı 32 Sayfalar: 337-339
0 291

Atatürk'ün Huzurunda Geçen Bir Gece'nin Hikâyesi, Atatürk'ün Türk Gençleri Hakkındaki Düşünceleri ve Dünyanın İlk Kadın Pilotu Sabiha Gökçen'in Biyografisi

Burhan Göksel

Sayı: Temmuz 1995, Cilt XI - Sayı 32 Sayfalar: 343-377
0 882

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dîl Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezince Kıbrıs’ta Gerçekleştirilen "Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu" Sonuçları

Azmi Süslü

Sayı: Temmuz 1995, Cilt XI - Sayı 32 Sayfalar: 335-336
0 278

Atatürk’te Eğitim - Bilim ve Teknik

Yüksel Ülken

Sayı: Temmuz 1995, Cilt XI - Sayı 32 Sayfalar: 551-556
0 417

Atatürk'ün Kayseri'yi Ziyaretleri

Kemal Göde

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 49-54
0 589

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Cemil Özgül

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 137-156
0 551

Elhac Hurşit Efendi

Süreyya Hami Şehidoğlu

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 55-62
0 960

Kadı Hasbi Efendi

Süreyya Hami Şehidoğlu

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 209-210
0 435