Emel Doğramacı

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Kadın, Kadın Hakları, Çağdaşlaşma

Özet

Daha dün peçe altından dünyaya bakabilen Türk kadınının çeşitli uluslararası, bilimsel, sosyal ve kültürel yarışmalarına katılması ve ilk sıraları almasının arkasında da şüphesiz Atatürk bulunmaktadır.