ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Atatürk Döneminde Türkiye-Yunanistan İlişkileri, 1923-1938

Bestami S. Bilgiç

Sayı: Mayıs 2015, Cilt XXXI - Sayı 91 Sayfalar: 1-28
6169 634

İtilaf Devletleri’nin Türk-Yunan Savaşı’nda Tarafsızlık İlanı (13 Mayıs 1921)

Abdurahman Bozkurt

Sayı: Ocak 2010, Cilt XXVI - Sayı 76 Sayfalar: 27-54
2212 655

Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde Meydana Gelen Depremler (1851-1971)

Ali Rıza Gönüllü

Sayı: Temmuz 2009, Cilt XXV - Sayı 74 Sayfalar: 369-416
2697 342

Zor Zamanlarda İyi Komşuluk Örneği: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’den Yunanistan’a Yapılan Yardımlar

Bülent Bakar

Sayı: Temmuz 2008, Cilt XXIV - Sayı 71 Sayfalar: 413-444
4946 703

XX. Yüzyılın Başlarında Eskişehir

Zafer Koylu

Sayı: Temmuz 2008, Cilt XXIV - Sayı 71 Sayfalar: 381-412
625 901

Atatürk Devrinde Türkiye’nin Balkan Politikası

Ahmet Eyicil

Sayı: Temmuz 2004, Cilt XX - Sayı 59 Sayfalar: 335-367 DOI: 10.33419/aamd.702761
0 707

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Rum Varlığına Dair Görüşler

İbrahim Tellioğlu

Sayı: Kasım 2004, Cilt XX - Sayı 60 Sayfalar: 785-798 DOI: 10.33419/aamd.703268
0 542

Bir Yunanlı Yazara Göre Türk İstiklal Savaşı' ndan Önce Yunanistan' da "Genel Durum"

Yılmaz Altuğ

Sayı: Temmuz 1989, Cilt V - Sayı 15 Sayfalar: 551-556
0 238

Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları (1950-1960)

Mustafa Albayrak

Sayı: Mart 2000, Cilt XVI - Sayı 46 Sayfalar: 249-275
0 985

Türk-Yunan Anlaşmazlıklarının Kökeni ve Önemi Üzerine

Vahdet Keleşyılmaz

Sayı: Mart 2000, Cilt XVI - Sayı 46 Sayfalar: 277-286
0 385

Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası

Yusuf Şarınay

Sayı: Mart 1995, Cilt XI - Sayı 31 Sayfalar: 107-162
0 519

Batı Anadolu'da Kurulan Kısa Ömürlü Bir Devlet:İonya

Alptekin Müderrisoğlu

Sayı: Kasım 1993, Cilt IX - Sayı 27 Sayfalar: 569-580
0 660

Anadolu Üzerindeki Yunan Hedefleri ve Mütareke Dönemi Fener Rum Patrikhanesinin Faaliyetleri

Adnan Sofuoğlu

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 211-256
0 412

Bilecik ve Çevresinde Yunan Mezalimi

Ali Sarıkoyuncu

Sayı: Mart 1994, Cilt X - Sayı 28 Sayfalar: 19-48
0 429

Avrupa ile Üçüncü Dünya Arasında Yunanistan

Mohamed Chams Ad-din Megalommatıs

Sayı: Temmuz 1994, Cilt X - Sayı 29 Sayfalar: 347-356
0 214

Tarih Perspektifi İçerisinde Pontus Olayı: Yakın Tarihimize ve Günümüze Etkileri

Hamit Pehlivanlı

Sayı: Temmuz 1994, Cilt X - Sayı 29 Sayfalar: 357-378
0 757

Anadolu’da Yunan İşgalinin Sebep Olduğu İç Göçler

Mesut Çapa

Sayı: Temmuz 1994, Cilt X - Sayı 29 Sayfalar: 379-390
0 301

Sedâ-yı Hak ve Nurettin Paşa

Ahmet Özgiray

Sayı: Mayıs 1998, Cilt XIV - Sayı 42 Sayfalar: 970-978
0 151

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri̇yeti̇ni̇ Yaratan Tari̇hî Süreç Ve Son Geli̇şmeler

Hamza Eroğlu

Sayı: Kasım 2002, Cilt XVIII - Sayı 54 Sayfalar: 735-793
0 1053

Celâl Bayar’ın Batı Anadolu’dakı Faaliyetlerine İlişkin Bir Raporu

Bülent Çukurova

Sayı: Mart 1991, Cilt VII - Sayı 20 Sayfalar: 347-365
0 234