ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Mehmet Necati Kutlu

Anahtar Kelimeler: İmparatorluk, Türkiye Cumhuriyeti, İspanya, Doğu Meselesi

Özet

İspanya'da yenilenme çabaları, XX. yüzyılın ilk otuz yılım kapsar. Joaquin Costa, oligarşi ve önderlerin otoriteleri hakkında konferanslarını 1902 yılında Madrid'de Ateneo'da vermiştir. Ünlü hatip ülkenin sorunlarına karşı, yazılı ve doğrudan formüllere eğilimiyle daha sonraları gereğinden fazla yüceltilen "okul ve kiler" formülünü ortaya atmıştı.