ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Fahri Çeliker

Anahtar Kelimeler: Bitlis, Bitlisin Kurtuluşu, Mustafa kemal Paşa, 1916

Özet

27 Mart 1916'da Diyarbakır'a varan Mustafa Kemal Paşa, Bitlis-Muş- Oğnut Cephesindeki 16'ncı Kolordunun emir ve komutasını ele aldı. 16'ncı Kolordunun amacı, taarruz hazırlıkları tamamlanıncaya kadar düşmanın ilerlemesini durdurmaktı. 5'nci Tümen, Bitlis'i geri almak için gereken hazırlıklar tamamlanıncaya kadar Bitlis doğusundaki Botan Vadisi ile Bitlis Boğazı arasındaki bölgeyi örtecek ve emniyete alacak, özellikle Bitlis Boğazı'nı koruyacaktı.