ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Turhan Bayçu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türk İnkılabı

Özet

Atatürk ve Türk inkılâbı, Millî Mücadele'nin başından itibaren yabancı ya-zarların dikkatini çekmiş, bu konuda birçok değerli eserler yazılmıştır. Yabancı yazarlar, yaşarken olduğu gibi ölümünden sonra da Atatürk'ten hayranlık ve takdir duygularıyla söz etmişler, yazılarında eserinin değeri ve büyüklüğü karşısında düşünce ve duygularını dile getirmişlerdir.