ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Muzaffer Erendil

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Gençlik, Türk Gençliği, Eğitim

Özet

Gençliğin Atatürk'ü ve O'nun ilkelerini iyi kavraması, özellikle O'nun amacını bütünüyle bilmesi ve değerlendirmesi şarttır. "İnkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tümüyle çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline kavuşturmaktır". Bu amaç, Türk gençliğinin tuta¬cağı yol olmalı ve çalışmalarda gözden uzak tutulmamalıdır.