ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Bekir Tünay

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Milli Birlik, Türk Milleti

Özet

Atatürkçü düşünce sisteminin amaçlarından biri, belki de birincisi, millî birlik ve beraberliği yaratma ve yaşatmasıdır. Millî birliğin temeli milliyetçiliktir. Milliyetçilik; millet hayatında, sonsuz bir güç kaynağıdır. Nitekim; Atatürk'ün günlük yaşantısından irili - ufaklı yurt gezilerine, çeşitli yer ve zamanlardaki sohbetlerinden nutuklarına kadar milliyetçilik hâkim unsurdur.