ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ahmet Mumcu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Atatürkçü Düşünce, Milli Birlik, Türk Milleti

Özet

Atatürkçü düşünce sisteminde millî birliğin yerini belirtmek ve öne¬mini kavramak için, ilk önce, kısa da olsa "Atatürkçü Düşünce Sistemi" ile "Millî Birlik" üzerinde durmak, her ikisinin de niteliklerini görmek gerekir.