ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Şevket Beysanoğlu

Anahtar Kelimeler: Mustaf Kemal Paşa, Atatürk, Diyarbakır, Kafkas Cephesi, 1.Dünya Savaşı

Özet

Başkomutanlık, Rus ordularının daha çok ilerleyerek Diyarbakır ve çevresini almalarını önlemek, Rus Cephesi'nin sol kanadına saldırarak Erzurum'u geri almak düşüncesiyle Trakya'da bulunan 2. Ordu'nun Doğu Cephesi'ne şevkini kararlaştırır. Bu ordunun komutanı Ahmet izzet Paşa'dır. 16. Kolordu da bu orduya bağlanır ve komutanlığına Çanakkale savaşları kahramanı Albay Mustafa Kemal atanarak Kafkas Cephesi'ne hareket emri verilir