ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Muharrem Tünay

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Halkçılık İlkesi, Reformlar, Türkiye Cumhuriyeti

Özet

Halkçılık ilkesi, hiç kuşkusuz, Cumhuriyetimizin temel öğelerinden biridir ve Atatürk dönemindeki hâlâ tartışma konusu olan belirli gelişmeleri anlamamıza yardımcı olacak en önemli etkendir.