Burhan Göksel

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Gençlik, Atatürkçülük, Eğitim

Özet

Dünya Gençlik Yılı; Atatürk'ün gençlik hakkındaki görüşleri; Batı dünyasında "gençlik problemleri ve çözümü" konusundaki hareketler; son yıllarda geniş çapta ele alabildiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz "Atatürkçülük eğitimi" gerektiren sebepler gibi konu ve sorunlar yer almaktadır.