Muhterem Erenli

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Havacılık

Özet

Bu makale Atatürk'ün havacılığa her zaman verdiği önemi ele almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu izleyen yıllarda havacılıktaki gelişmeler ve Atatürk'ün Türkiye'de havacılığın gelişmesinde oynadığı öncü rol ayrıntılı olarak anlatılmıştır.