ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Galip Karagözoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Eğitim, Eğitim Reformları, Türk Eğitim Sistemi

Özet

Yazar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bu reformlarda Atatürk'ün rolünü takip eden bir dizi eğitim reformunu ele alır. Yazar, Atatürk'ün Türk eğitimine özgü özelliklerini veren eğitim hakkındaki fikir ve görüşlerini açıklamaya çalışır.