ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Muharrem Tünay

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Ekonomi, Ekonomi Politikası, Türkiye Ekonomisi, Türkiye

Özet

Bu makale, Atatürk'ün Hayatı boyunca Türkiye'de izlediği ekonomi ve ekonomi politikası hakkındaki görüşlerini ele almaktadır.