ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İsmet Giritli

Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, İdeolojiler, Dogmatik İdeoloji

Özet

Büyük Atatürk'ün ebediyete intikalinin 51. yılını geride bıraktığımız bugünlerde giderek "fikir Atatürk", yani "Atatürkçü düşünce sistemi" ağırlık kazanmaktadır. Bilindiği gibi, "Atatürkçülük" deyiminin ilk şekli Batılılar tarafından kullanılan "Kemalizm" olmuş, 1929'da Dil Uzmanı Ahmet Cevat "Muhit" dergisinde "Kemalizm" deyimini kullanınca, bu deyim ülkemizde çabuk tutunup yayılmıştır. Uzun yılların gevşeklik ve ihmali sonucu meydana çıkan ve 12 Eylül 1980 öncesinde tehlikeli boyutlara ulaşan "ideolojik boşluk" YÖK Kanunu ile üniversiteler, Anayasa' nın 134. Maddesiyle oluşturulan "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" aracılığı ile devlet seviye¬sinde okutulmakta olan "Atatürkçü ideoloji" ile doldurulmak istenirken Genelkurmay Başkanlığı da, okutulmakta olan "Atatürkçülük ve İnkılâp Tarihi" dersinde "kaynak kitap" olarak kullanılmak üzere, üç kitaptan oluşan "Atatürkçülük" adlı değerli bir eser hazırlamış ve yayımlamıştı.