ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Yılmaz Altuğ

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Atatürk, 1920-1938, Türkiye Büyük Millet Meclisi

Özet

1920-1938 döneminde Türk dış politikası Atatürk tarafından başlatılmış, formüle edilmiş ve yönetilmiştir. 1920-1938 yılları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üç yılı ve Türkiye Cumhuriyeti' nin ilk on beş yılıdır. Dolayısıyla bu dönemin Türk dış politikası Atatürk'ün Dış Politikası olarak adlandırılabilir. Atatürk'ün büyük başarısı, üretken yurtseverlik haline gelmesi için yirmili yaşların gergin milliyetçiliğini örgütleme yeteneğiydi. Şansı, müttefikleri tarafından ve güçleri tarafından harekete geçirilen yanlış karardı.