ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Fethi Tevetoğlu

Anahtar Kelimeler: Hamdi Bey, Milli Mücadele, Vatansever

Özet

Millî Mücadele sırasında değerli hizmeder gördüğü hâlde, daha sonraki yıllarda adı pek duyulmayanlardan biri, Hilâliahmerci (Kızılaycı) lâkabıyla ünlü Hâmid Bey'dir. Aslında maarifçi ve maliyeci olan Hâmid Bey, Anadolu'daki Millî Mücadele için İstanbul'da gösterdiği başarılı diplomatik ve siyasî faaliyetleriyle Türk milletine yararlı hizmetlerde bulunmuş vatanseverlerden biridir.