ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Fazıl Dalay

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Hatıra

Özet

Atatürk'e ait bir hatıra: 1928 senesinde Atatürk'ün Ankara Bahçeler Müdürlüğü serasına gelip çiçek alması