ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

İhsan Güneş

Anahtar Kelimeler: Mondros Anlaşması, Müdafaa-i Hukuk Hareketi, Halk Fırkası, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Özet

Mondros Mütarekesi' nin imzalanmasından bir ay sonra başlayan "Müdafaa-i Hukuk" hareketi, başlangıçtaki bölgesel niteliğini 1919 yılının ikinci yarısında bırakmaya başlamıştır.