ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Niyazi Ahmet Banoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Kitap

Özet

Burada okuyacağımız; büyük edip Yahya Kemal'in Atatürk'ün Umumî Kâtibi Haşan Rıza Bey'e 1923 yılında yazdığı mektup, Atatürk'ün Fransızca ne gibi kitaplar okuduğunu açıklamaktadır.