ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Engin Berber

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İzmir, Yunan İşgali, Kurtuluş Savaşı

Özet

Güvenliklerinin tehdit edildiği gerekçesiyle İtilâf Devletleri, 7. maddeye dayanarak istedikleri yeri işgal edebileceklerdi. Bu, Osmanlı Devletini her an parçalanmaya ve işgale hazır bir duruma getiriyordu. İzmir ve çevresini ele geçirmek isteyen Yunanistan ve İtalya, kendi açılarından haklı oldukları düşüncesinde idiler.