ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Himmet Umunç

Keywords: Atatürk, Eğitim Politikası, Eğitim Değerleri

Abstract

Bu yazıda amacımız, Atatürk'ün eğitim politikasının evrensel değerlerini adlandırabileceğimiz şeyin altını çizmek için eğitim reformunu ayrıntılı bir şekilde açıklamak değildir. Muhtemelen "evrensel değerler" teriminin biraz açıklığa ihtiyacı vardır. Bu bağlamda Aristoteles'i hatırlayabiliriz; Politikasında "eğitimin kendisi ulusal bir kaygı olmalı" ve nihai amacının "hem erdem hem de fayda" içermesi gerektiğini açıklayan. Gerçekten de, tarih boyunca eğitimin en büyük endişesinin, toplumun refahı için ihtiyaç duyduğu becerileri sağlamak ve onlara iyi ahlak, insan ve manevi niteliklerin aşılanması yoluyla iyi vatandaşları yetiştirmek olduğunu iddia edebiliriz. insan onuru. Bu iki ana amaçtan ilki eğitimin ulusal amacı, ikincisi evrensel amaç olarak görülebilir. Bu nedenle, ulusal eğitim politikasında yer alacak evrensel değerler, insanlığın ilerlemesi ve medeniyetin korunması için vazgeçilmez olan bu ilke ve niteliklerin geliştirilmesine katkıda bulunan değerlerdir.