ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Bekir Tünay

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti

Özet

Atatürk çok yönlü, yapıcı ve yaratıcı, büyük bir insandır. Bugüne kadar, birçok yazar, eleştirici ve araştırıcılar, Atatürk'ün çeşitli yönleri üzerinde durmuşlardır. Bize göre, O'nda "cumhuriyet düşüncesinin hangi yıllarda başladığı ve nasıl geliştiği üzerinde az durulmuştur, oysa Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'tir.