ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Cihat Akçakayalıoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk İnkılabı, Cumuriyet, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye

Özet

Büyük bir devletin çöküşü ve tarihe gömülüşü, elbette "toplumsal, siyasî, İktisadî, askerî ve manevî öğeler" başta olmak üzere, türlü etken ve etmenlerle gelişmiş, oluşmuştur. Bunlara asıl konumuzu ilgilendirecek kadar değineceğim. Diğer taraftan, Atatürk inkılâbında uygulanan yöntem ve bu dönemdeki bazı koşullar üzerinde duracağım. İnkılâp gibi toplumsal olay ve olgular, büyük ölçüdeki nedenlere ve koşullara dayanır.