ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Cezmi Eraslan

Anahtar Kelimeler: Yurtta Sulh Cihanda Sulh, Atatürk'ün Dış Politikası, Atatürk'ün Dünya Politikası, Gazetesi, Asım Us, Hatay'ın İlhakı, Misak-ı Milli, Milletler Cemiyeti, Suriye'nin Bağımsızlığı

Özet

Atatürk'ün dış politikasını anlamak Türkiye'nin menfaatlerini korumak için hala temel hareket noktasıdır. O, mesafeleri dikkate almadan dünyanın her yerindeki gelişmeleri takip ederdi. Onun anlayışında askeri güç kullanmak son çözümdü. Bu yüzden Balkan Paktı ve Sadabat Paktı gibi oluşumlarla bölge barışma katkıda bulundu. O Türk halkına Hatayı alacağına söz vermişti. Hayatının son yılında asker yerine basını kullandı. Kurun Gazetesinde Asım Us'a Fransa'nın milletlerarası platformdaki dostlarına mesajlar içeren beş makale yayımladı. Bunlarda Türkiye'nin Hatay'ın ilhakını mümkün kılacak her şeyi yapacağını ifade etti. Hatay ve İstanbul'da Hatay komiteleri ve yardım dernekleri kurdurdu. Bütün bu düzenlemelerin sonucunda Milletler Cemiyeti İskenderun'a İçişlerinde serbest, dışişlerinde Suriye'ye bağlı bir statü verdi. Hatay parlamentosu 2 Eylül 1938'de Cumhuriyet ilan ettikten sonra 30 Haziran 1939'da Türkiye'¬ye ilhakı kabul etti. O'nun yakın ilgisi sayesinde Türkiye'nin çok stratejik bir parçası askeri problemlerle uğraşmadan kazanıldı.