ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ahmet Mumcu

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Akıl Çağı, Bilimsel

Özet

Türkiye'nin akıl çağma geç girme öyküsünün bir yönünü sizlere sunmaya çalıştık. Sorun, çok çeşitli açılardan tartışılabilir. Dikkat edilirse, sebepler üzerinde durmadık. Bunu tek başımıza açıklayacak güçte değiliz. Sizlere sadece, bilimsel gerçekleri bir ufak tablo biçiminde sunmaya çalıştık.