ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Muzaffer Erendil

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti, Türk İnkılapları

Özet

Türk Inkılâbı'nı şekillendiren ve ona yön veren Atatürk ilkelerinin en önemlisinin hangisi olduğu zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Şüphesiz bu ilkeler bir bütündür.