ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ergun Özbudun

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Siyasal Liderlik, Atatürk'ün Özellikleri, Türk Lideri, Lider

Özet

Bu makalemizde Atatürk'ün siyasal liderliğinin başlıca özelliklerini, onun siyaset hakkındaki temel görüş ve düşüncelerini ortaya koymaya çalışacağız.