ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Mustafa Aydın Aysan

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Ekonomi, Devletçilik İlkesi, Devletçilik, Türk Ekonomisi, Ekonomi Politikası

Özet

Atatürk'ün ekonomi politikası, çok sevdiği ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması hedefine yöneliktir. Bu uygarlık düzeyi, zamanın Batı Avrupa toplumlarında örnekleri görülen bir ekonomik refah düzeyidir. Ancak, bu Kemalist ekonomik kalkınma modeli, dünyanın ezilen uluslarına örnek teşkil edecek özellikler taşımaktadır.