ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Turhan Feyzioğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Kadın, Kadın Hakları

Özet

Atatürk'ün, kadının hakları ve toplumdaki yeri ile görüşleri bu bütünün önemli bir unsurudur. Atatürk hayatında başka hiçbir hizmet yapmamış olsaydı, sadece kadınları akla ve vicdana aykırı bir durumdan kurtarma yolundaki düşünceleri ve başarılarıyla, Türk tarihinde olduğu gibi, insanlık tarihinde de şerefli bir yerin sahibi olurdu.