ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Reşat Kaynar

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Eğitim, Kültür, Türk Kültürü, Türk Eğitim Anlayışı

Özet

Atatürk'ün sosyal inkılâpları üzerinde incelemeler yaparken, bu inkılâpların dayanak noktalarını oluşturan kültür ve eğitim anlayışını da belirtmek gerekir. Bu konuya girerken her şeyden önce Osmanlı İmparatorluğunun geleneksel kültür ve eğitim anlayışına eğilmekte yarar görüyoruz. Bu bakımdan kısa bir özetleme yapacağız.