ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Yücel Güçlü

Anahtar Kelimeler: Diplomat, Genel Sekreter, Dışişleri Bakanı

Özet

Numan Menemencioğlu (1893-1958) T.C. Dışişleri Bakanlığının iç ve dış teşkilatında 1914 ila 1956 yılları arasında çeşitli kademelerde başarıyla görev yapmış bir diplomattır. 1929-1942 arasında onüç yıl Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği yapmış olup Boğazlar ve Hatay gibi ülkenin millî meşelerinin yabancılarla müzakeresinde hayatî roller üstlenmiştir. Menemencioğlu keskin zekası ve uzlaşma maharetinden ötürü uluslararası camiada sevilen bir diplomattı. Bütün meslekî hayatı boyunca usta bir müzakereci olarak tanınmıştır. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde reformlar yapmıştır. Menemencioğlu 1942-1944 yıllarında Dışişleri Bakanlığı yapmış ve bu sırada Genel Sekreterliği dönemindeki mahirane tutum ve davranışlarını sürdürmüştür. Adıgeçen; 1944-1956 yıllarında Paris'te büyükelçi olarak bulunmuş, 1956'da kendi isteğiyle emekli olmuş ve 1957'de milletvekili seçilmiştir: