ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

B. Kemal Yeşilbursa

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi

Özet

Bu makalede, İngiliz belgelerine göre, Demokrat Parti döneminde Türkiye'nin iç işlerinde yaşanan olayların genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Demokrat Parti'nin iktidara gelişi ve muhalefet partileri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, ile olan politik ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, Demokrat Parti'nin on yıllık iktidarı sırasında siyasi, sosyal ve ekonomik konularda uyguladığı politikalara değinilmekte ve bu politikaların iç politikadaki ve İngiliz belgelerindeki yansımaları ele alınmaktadır.