ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ramazan Acun

Anahtar Kelimeler: İnternet'e Dayalı Öğretim, Asenkron Öğrenme, İnternet ve Tarih Öğretimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Özet

Bu makalede, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (A.İ.İ.T) dersinde öğrenme verimini dramatik olarak arttıracak İnternet'e dayalı bir sistem tasvir edilmektedir. Makalede, İnternetin Türkiye'de ve dünyada gelişimi ve genel olarak eğitim, özel olarak da tarih eğitiminde kullanılışı ile ilgili arkaplan bilgisi verildikten sonra, İnternete dayalı bir A.İ.İ.T öğretiminin öğrenme verimini nasıl arttıracağına İlişkin örnek bir çalışma gösterilmektedir. Daha sora ise böyle bir eğitimin yapılabilmesi için bir topoloji ve bu topolojide kendileri için öngörülen fonksiyonları yerine getirebilmeleri için A.İ.İ.T Enstitülerinin yeniden yapılandırılması konusu ele alınmaktadır. Makalede, anlatılan sistemin bütünüyle uygulanması halinde, bunun A.İ.İ.T dersi öğretiminde bir İnkılap yapılması anlamına geldiği ve bunun da yan ürün olarak, Türkiye'de bilgi teknolojisinin yaygın kullanımına yol açabileceği sonucuna varılmaktadır.