ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Ziya Bursalıoğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Atatürk İlkeleri, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti, Eğitim, Türk Eğitimi

Özet

Atatürk îlkeleri'ni, onun düşündüğü sosyo-politik ve sosyo-ekonomik sistemin alt sistemleri gibi kabul etmek ve birinin diğerine üstünlüğü fikrine kapılmamak gerekir. İncelemenin başlığından anlaşılacağı gibi, kapsamın¬da bunlardan sadece ikisinin eğitime olan ilişkisine değinilecektir.