İsmet Giritli

Anahtar Kelimeler: Japonya, Modernleşme, Meijii Dönemi, Türkiye, Atatürk, Atatürkçülük

Özet

Japonya'nın 1868'de başlayan Meiji Dönemi'ndeki modernleşme hamlesinde başlıca faktör, Türkiye'de olduğu gibi, Batı teknolojisinin üstünlüğünün anlaşılması ve uçurumun bir an Önce kapatılması arzusudur; başka bir deyim ile millî çıkarları ön plânda tutan "milliyetçilik"tir.